Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English

Arch-Viz Info

horizontal rule

Oppsummering av Chaos Group undersøkelsen:

5,769 svar fra  70+ land

Alle størrelser av bedrift fra en-mans frilans til 1000 + arkitekter ansatt

Alle typer visualisering - Arch/Viz, Historisk, Byplan etc

Mest brukt applikasjoner i rekkefølge : V-Ray, SketchUp, 3DS Max, AutoCad, Adobe CC, Revit, Rhino

Største endring siste 3 år : Økt bruk av teknologi

Største utfordring nå: Tidspress, Budsjett, Krav om høynivå / fotorealistisk innhold.

85% rapporterer at 3D render er Kritisk eller Meget Viktig for å vinne oppdrag.

Flertall enten bruker nå eller planlegger i fremtiden å bruke VR

Sky-rendering forventes å øke

horizontal rule

Be om fullstendig rapport

horizontal rule

 

 

Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English